Image by Paweł Czerwiński

Podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie i z troską, starając się zrozumieć prawdziwe sedno problemu, co umożliwia skuteczną

psychoterapię

MOJE SPECJALIZACJE

Przez lata mojej pracy zdobyłam bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii ukierunkowanych na leczenie osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia.
Moje specjalizacje obejmują:

 • zaburzenia osobowości

  • jest to utrwalony wzorzec zachowania, sposobu myślenia i przeżywania, utrudniający prawidłowe i satysfakcjonujące funkcjonowanie, mający swoje źródło w procesie kształtowania się osobowości.
    

 • zaburzenia nastroju

  • w zależności od rodzaju zaburzenia charakteryzuje się wahaniem, obniżeniem lub wzmożonym samopoczuciem, wpływa na aktywność (wzmożoną lub obniżoną). Charakterystyczne jest poczucie braku wpływu na swój nastrój i niezrozumienia przeżywanych stanów. 
    

 • zaburzenia lękowe 

  • Przeżywanie znacznego lęku lub strachu, często w sytuacjach niewskazujących  na realne zagrożenie,  jest to stan zakłócający wiele obszarów codziennego funkcjonowania. Wywołuje reakcje w ciele takie jak np. kołatanie serca, pocenie się, zawroty głowy, nudności, problemy gastryczne. Często odczuwanie zmartwień takich jak lęk przed stratą, odrzuceniem, zranieniem. 
    

 • zaburzenia psychosomatyczne

  • choroby czy dolegliwości fizyczne, które powstały w wyniku udziału czynników psychologicznych. Wyróżnia się choroby np. astmę oskrzelową, chorobę wrzodową, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia takie jak np. zaburzenia snu, apetytu, migreny.
    

 • problemy w relacjach społecznych 

  • trudności w zaufaniu, stworzeniu satysfakcjonującego związku, powielanie szkodliwych schematów funkcjonowania, nierozumienie źródeł konfliktów w bliskich relacjach.
    

 • zaburzenia adaptacyjne

  • silna i utrudniająca codzienne funkcjonowanie odpowiedź emocjonalna na zmianę w życiu, trudności w przystosowaniu się, reagowanie lękiem, apatią, nastrojem depresyjnym, obniżoną aktywnością.
    

 • współuzależnienie

  • silna koncentracja myśli, uczuć i zachowań na partnerze  uzależnionym od substancji psychoaktywnych, przejmowanie nad nim kontroli i odpowiedzialności za jego działania i konsekwencje nadużywania substancji, najczęściej kosztem realizacji swoich potrzeb emocjonalnych czy fizycznych.  
    

 • syndrom DDA (DDA - dorosłe dziecko alkoholików)

  • jest to utrwalony zespół cech i zachowań utrudniający zgodne z potrzebami funkcjonowanie, związane z wychowywaniem się w systemie rodzinnym w którym przynajmniej jeden z opiekunów był uzależniony od alkoholu. Może charakteryzować się np. nadmierną kontrolą siebie lub bliskich, lękami, trudnościami w zaufaniu
   w relacjach partnerskich, stawianiu granic, trudności
   w osiągnięciu satysfakcji zawodowej.