PAULINA ZAŁĘCKA

PSYCHOTERAPIA

Człowiek jest sam dla siebie mroczną zagadką, jeżeli chce poznać siebie, potrzebuje innych.

- Carl Gustav Jung

  • Facebook
Paulina Załęcka Psychoterapeuta.jpg

O MNIE

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.


W ramach prywatnej praktyki oferuję pomoc w postaci psychoterapii
oraz wsparcie psychologiczne.


Pracuję w nurcie psychoanalitycznym.

Psychologia jest nauką. Psychoterapia to sztuka.

 

 - Nancy McWilliams

 
Image by Annie Spratt

JAK PRACUJĘ?

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na założeniu, że im bardziej człowiek jest uczciwy wobec siebie, tym ma większą szansę na udane życie.

Często uczciwość co do własnych motywów jest tak naprawdę  trudna do osiągnięcia. W procesie terapeutycznym celem jest m.in. rozwinięcie w sobie umiejętności poznawania tego co nieświadome, zrozumienie co mną kieruje oraz konfrontacja z tym co jest bolesne i niechciane. Dzięki uświadomieniu sobie jakie części psychiki są zaprzeczane czy wypierane, następuje uwolnienie ogromnej energii, wcześniej służącej do obrony przed tym co trudne.

 

W rezultacie możliwe staje się korzystanie ze swoich sił
w celu  realizacji wewnętrznych potrzeb prowadzących do świadomego i satysfakcjonującego życia.

 

Uważam, że wyjątkową wartością w psychoterapii jest relacja terapeutyczna.

Ma ona kluczowe znaczenie w procesie leczenia.
Dzięki otwartości, wrażliwemu i empatycznemu podejściu terapeuty to spotkanie ma wyjątkową jakość, które może  prowadzić do głębokiego poznania siebie jako osoby i tworzy szansę na przyjrzenia się sobie w relacjach z innymi.

ZAKRES MOICH USŁUG

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Spotkanie pacjenta
z terapeutą, opiera się na rozmowie w warunkach intymności 
i bezpieczeństwa.

Polega na odkrywaniu wewnętrznego świata pacjenta i pomocy we wprowadzaniu zmian
w ważnych dla pacjenta sferach życia. 

 Ważnym czynnikiem jest stałość, 
regularność spotkań i to co dzieje się w pacjencie  pomiędzy sesjami czyli cały proces terapeutyczny.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Spotkanie w grupie pacjentów (maksymalnie 8 osób) wraz z terapeutą. 

 

Grupa stanowi cenne źródło informacji dla pacjenta o jego sposobach 
funkcjonowania w relacjach społecznych, umożliwia przyjrzenie się ewentualnym problemom
w relacjach, dysfunkcyjnym schematom zachowania. Sesje odbywają się regularnie, tego samego dnia, o stałej porze. 

PSYCHOTERAPIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Psychoterapia dla ekspatów przebywających w Polsce, potrafiących komunikować się w języku angielskim.

PSYCHOTERAPIA

ON-LINE

Forma psychoterapii proponowana osobom, które nie mają możliwości skorzystania z psychoterapii stacjonarnej, które mieszkają za granicą lub z innych specyficznych dla siebie powodów nie są w stanie uczestniczyć regularnie w psychoterapii w gabinecie.

Psychoterapia w formie on-line nie jest przeznaczona dla każdego pacjenta. W razie przeciwwskazań pacjent zostanie o nich poinformowany.

PROJEKTY DLA BIZNESU

Są to dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztaty, szkolenia oraz specjalistyczna pomoc ukierunkowana na rozwiązywanie problemów o podłożu psychologicznym: pracowników, managerów oraz zespołu. 

 

KOMU POMAGAM?

Zachęcam Cię do pracy psychoterapeutycznej jeśli zmagasz się,
między innymi z którymkolwiek z poniższych problemów:

 

STANY LĘKOWE

 

TRUDNOŚCI W ROZUMIENIU I WYRAŻANIU UCZUĆ

 

ZABURZENIA
JEDZENIA

NISKIE LUB NIESTABILNE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 

KRYZYS ŻYCIOWY

 

WYPALENIE ZAWODOWE

 

NIECHĘĆ DO ŻYCIA

 

TRUDNOŚCI
W BLISKICH RELACJACH

 

NADUŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

AKTUALNOŚCI - MOJE ARTYKUŁY

Nie ma jeszcze żadnych opublikowanych postów w tym języku
Cierpliwości...